AVÍS LEGAL

 

De conformitat amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement la següent informació: Cor Veus del Túria, domiciliada en el carrer Sant Vicent, 15 de Benaguasil (46180 València), és l'encarregada de l'explotació, gestió i funcionament del lloc web www.veusdelturia.com Cor Veus del Túria, amb C.I.F. G-98537376.

 

Si vol contactar amb nosaltres pot fer-ho mitjançant correu postal, en l'adreça dalt assenyalada, o bé a través de la següent adreça de correu electrònic: coroveusdelturia@gmail.com

 

Cor Veus del Túria informa que el lloc web www.veusdelturia.com té per objecte facilitar el coneixement de repertori, actuacions, membres del cor, així com els serveis prestats per aquest als usuaris d'Internet. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de Cor Veus del Túria.

 

Estan prohibides la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició dels usuaris i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior.

 

Així mateix, Cor Veus del Túria li informa que podrà modificar de forma unilateral i sense previ avís, la prestació, configuració i contingut de la pàgina web. Els signes distintius (marques, noms comercials) Cor Veus del Túria estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit.

 

Cor Veus del Túria garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades personals que li proporcionen els seus socis i usuaris, d'acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. D'aquesta manera, totes les dades facilitades seran incloses en un fitxer titularitat de Cor Veus del Túria.

 

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, els interessats podran, en qualsevol moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i en el seu cas, oposició sobre les seues dades personals comunicant-ho per escrit acompanyat d'una fotocòpia del seu DNI a la següent adreça: Cor Veus del Túria C/ Sant Vicent, 15 Benaguasil (46180 València)